הרי האטלס - מרוקו
הרי האטלס ,כך טוענים מזיקים על גבם את מרוקו כולה.דיוקנם של ההרים הגבוהים ושל תושביהם מבהיר לנו את חשיבותם בהבנת אופיה של מרוקו ובהבנת הפערים בין אזוריה השונים.

מאת:
ניסים חיימוב



הרי האטלס

מערכת הרי האטלס כוללת ארבעה רכסי הרים: 1. בצפון –ניצבים הרי הריף במקביל לרצועת החוף בעקרון המדובר בסלעי גיר ובאבן חול.פסגתו הגבוהה ביותר היא בגובה 2452 ג"בל תידיעין.הרי הריף מחסום מבודד בין מרוקו לאירופה,בגלל רכס זה , מרוקו לא נתפסת מבחינה הסטורית כחלק מארצות הים התיכון. הברברים יושבי הריף הצליחו להטיל מרות על האזור,למורת רוחם של השליטים הסולטניים.

2.מדרום לרכס הריף משתרע מישור טאזה TAZAונדרומו האטלס התיכון- רובו מסלע גירני,ממוצע ההרים כ 2000 מ'.מכוסה בארזים רבים,הפסגה הגבוהה ביותר ג'בל בו נאצר – 3340 מ'.

3.רכס האטלס הגבוה ( מקביל לתיכון) בנוי לרוב מסלעי יסוד וסלעים מותמרים, גובה ממוצע 3000 מ',ההר הגבוה ביותר טובקאל מגיע לגובה של 4165..

4.רכס האנטי אטלס,רובו סלעי גרניט ופסגתו הגבוהה מתנשאת לגובה  2359 מ' ג'בל לקסט

הרי האטלס בצפון צערב יבשת אפריקה,מהווים יחידה באוגרפית ותרבותית נפרדת.הסיבה לכך מצפון וממערב הם מנותקים  ע"י הים התיכון והאוקיינוס האטלנטי,ומדרום וממזרח - ע"י מדבר סהרה..