תוכנית לחיים נכונים
השלב הראשון בבניית התוכנית, הוא בחינת מטרותינו, בעזרתהשאלות הבאות: כיצד אני רוצה שייראו חיי בעוד חמש שנים? כיצד אוודא כי אכן אגיע לשם? האם יש לי מטרות מציאותיות יותר, לטווח הקצר? כיצד אבדוק את ההתקדמות שלי?

מאת:
ניסים חיימוב 

תוכנית לחיים נכונים

 

להגשמה עצמית. ניתן להשיגה בעזרת הכלי הייחודי –"חשבוןהנפש".

 
אז איך עושים זאת? אחת הדרכים, היא הכנת תוכנית של יעדיםומטרות, קצרי טווח וארוכי טווח.

השלב הראשון בבניית התוכנית, הוא בחינת מטרותינו, בעזרתהשאלות הבאות:

 • כיצד אני רוצה שייראו חיי בעוד חמש שנים?
 • כיצד אוודא כי אכן אגיע לשם?
 • האם יש לי מטרות מציאותיות יותר, לטווח הקצר?
 • כיצד אבדוק את ההתקדמות שלי?

חשבו איזו עוצמה יש לתהליךחשבוןהנפשכשהוא מיושם על מערכות יחסים, קריירה ורוחניות! שכן, ברגע שאתם מבחיניםבקושי פוטנציאלי שמתחיל "להתבשל", אתם לוקחים לעצמכם את הזמן הדרוש לכםכעתבכדי להתמודד עמו, עוד לפני שיתפתחבעתידלבעיה ת.

 

יופי בתהליךחשבון הנפשמתבטא בכך שהוא לא רק מגןעלינו מפני טעויות, אלא שהוא גם מגביר את היצירתיות וההנאה שלנו בתחומים בהם אנוכבר מצטיינים.

 היופי בתהליךחשבון הנפשמתבטא בכךשהוא לא רק מגן עלינו מפני טעויות, אלא שהוא גם מגביר את היצירתיות וההנאה שלנובתחומים בהם אנו כבר מצטיינים.

נסו את התרגיל הבא: ערכו על דף נייר "רשימת מלאי" של כלהמטרות שברצונכם להשיג. לגבי כל תחום, השלימו את המשפט הבא: "בעוד שנה מהיום, תחוםזה בחיי יהפוך להיות מספק יותר אם...".

קיימות דרכים רבות לעריכתחשבון נפשמתוכן באפשרותכם לבחור. אין דרך אחת נכונה לעשות זאת. אתם יכולים לנסות דרך מסוימתואז לגלות שהיא לא מתאימה לכם. אולם, חשוב לא להתייאש או לוותר. אם אתם מרגישיםשאתם לא מתקדמים, אפשר תמיד לנסות דרך אחרת.

הגדרת מטרות חיים

העוצמה הטמונה בתהליךחשבון הנפשמתוארת ב"מסילת ישרים[U1][U2]", יצירת המוסר הקלאסית של הרמח"ל (רבנו משה חייםלוצאטו), שחי במאה ה-17:

"... יהיה האדם מעיין על מעשיו כולם, ומפקח על כלדרכיו שלא להניח לעצמו הרגל רע ומידה רעה כל-שכן עברה ופשע. והנני רואה צורך לאדםשיהיה מדקדק ושוקל דרכיו, דבר יום ביומו כסוחרים הגדולים אשר יפלסו תמיד כל עסקיהםלמען לא יתקלקלו, ויקבע עיתים ושעות לזה שלא יהיה משקלו עראי, אלא בקביעות גדול, כירב התולדה הוא."(פרק שלישי - בחלקי הזהירות)

הרמח"ל מציע לבנות תוכנית חיים ארוכת טווח, באותו האופן בוחברה בונה תוכנית עסקית עבור עצמה. לכל חברה יש תוכנית הכוללת מטרות, תאריכיםומועדי סיום עבור כל שלב בהתקדמות שלה. מדוע אם כן, שלא כל אחד מאתנו ינהג בדיוקבאותו האופן?

 

 

לכלחברה יש תוכנית הכוללת מטרות, תאריכים ומועדי סיום עבור כל שלב בהתקדמות שלה. מדועאם כן, שלא כל אחד מאתנו ינהג בדיוק באותו האופן?

 

 יתכן ויקשה עלינו להתייחס לשאלה הזו מנקודת המבט המתאימה,מכיוון שאנו חיים בהרגשה שנהיה פה לנצח. לכן נסו לשאול את עצמכם: "כשאמות, מה יהיהכתוב על המצבה שלי? האם יהיה כתוב שהתלבשתי בשיא האופנה? שאכלתי במסעדות הכי טובות?או אולי שהייתה לי מכונית ספורט מפוארת?"

להלן תרגיל בן 15 דקות שיעזור לכם להיכנס "פנימה" אל תוך נבכינפשכם ולגלות מה אתם באמת רוצים להשיג בחיים. רשמו על דף נייר את השאלה:

"מהן מטרות החיים שלי?"

כעת, קחו לכם מספר דקות ורשמו את כל מה שעולה בדעתכם. רשמו כלמה שאתם חושבים, ללא ביקורת או צנזורה עצמית. אל תדאגו עכשיו לגבי השגת מטרות אלה,פשוט העלו הכל על הדף.

לאנשים רבים יש מטרות לא מודעות ורצונות סמויים הקבורים עמוקבתת-המודע שלהם. אולם, הם נמנעים מלחשוב עליהם מכיוון שהם לא מאמינים שיוכלו אי פעםלהשיג אותם.

התרגיל שהוצע יסייע לכם להעלות את המטרות הלא מודעות אל פניהשטח. אל תחששו לשאול את השאלות שהצטברו בתוככם. אחרי שתשאלו אותן, תרגישו הרבהיותר טוב.

כעת, קחו דף אחר ועליו רשמו את השאלה:

"אם הייתי יודע שנותרה לי רק שנה אחת לחיות - כיצדהייתי מנצל את זמני?"

שאלה זו מעניקה לכם נקודת מבט אחרת.

גם הפעם, אל תשקעו יותר מדי במחשבות - פשוט רשמו את כל מהשעולה במוחכם.

סקירת החיים

 

 

ערכו רשימה של כל התחומים העיקריים בחייכם, תחומים אשר בהם תרצו לבדוק אתההתקדמות שלכם על בסיס קבוע - יומי, שבועי או חודשי.

 

 נסו לבצע את התרגיל הבא: ערכו רשימה של כל התחומים העיקרייםבחייכם, תחומים אשר בהם תרצו לבדוק את ההתקדמות שלכם על בסיס קבוע - יומי, שבועי אוחודשי. עבור כל תחום, נסו לזהות שאלות עקרוניות ונסו להיות יסודיים ומקיפים ככלהאפשר.

להלן מספר תחומים אפשריים לצורך הדגמה:

(רשימה זו בפירוש אינה מחייבת, מטרתה רק לתת לכם "דחיפה", כךשתיצרו לעצמכם רשימה משלכם.)

 1. מערכות יחסים
 2. האם אני מבלה מספיק זמן עם האנשים החשובים לי?
 3. האם אני מפגין מספיק סבלנות, חמלה וכבוד כלפי חבריי, עמיתיי לעבודה, או כלפיאנשים זרים?
 4. האם אני מחפש את הטוב שבזולת?
 5. האם אני מקשיב לאחרים בתשומת לב?
 6. האם אני נהנה מההצלחות ומההישגים של אחרים?
 7. רוחניות
 8. האם אני מתמקד בהערכת היופי והאחדות של הטבע?
 9. פיתוח האופי
 10. האם אני מודע לזמנים בהם אני מתנהג בצורה יהירה, צינית או ביקורתית?
 11. האם אני מעריך את כל מה שיש לי - הן מבחינה חומרית והן מבחינה רוחנית?
 12. האם אני נזהר שלא לבזבז זמן יקר?
 13. לימוד חכמה
 14. האם קבעתי לי מועדים קבועים ללימוד ולהתפתחות?
 15. האם אני מתאמץ להפוך מונחים מורכבים ומופשטים למונחים מוחשיים הרלוונטיים לחייהיומיום?
 16. האם התקדמתי באיכות ובכמות הידע שלי?
 17. קריירה
 18. האם בחרתי קריירה שמספקת את הצורך המולד שלי במשמעות ובהישגים?
 19. האם יצרתי לעצמי סביבת עבודה נטולת קנאה, רכילות והתנהגות לא הולמת?
 20. דאגה לקהילה ולעולם
 21. האם אני מעורב באופן פעיל בתרומה לשיפור הקהילה שלי?
 22. האם אני אידיאליסט לגבי האפשרות של שינוי העולם?
 23. האם אני עוסק בהקניית האידיאל הזה לאחרים?
 24. האם אני חש צער על הפילוג בין המחנות בעם ישראל?
 25. בריאות
 26. האם אני אוכל בצורה נכונה ועוסק בפעילות גופנית קבועה?
 27. האם אני מודע למידע רפואי, עדכני ורלוונטי לגביי?
 28. כספים
 29. האם יש לי תוכנית להתמודדות עם הוצאות בלתי צפויות?
 30. האם אני מזדרז לשלם את חובותיי?
 31. האם אני תורם לצדקה באופן קבוע?
 32. חשבון נפש
 33. האם הצבתי לעצמי מטרות ברורות לטווח הקצר ולטווח הארוך?
 34. האם הפעולות שלי אכן מובילות להשגת מטרות אלה?
 35. האם יש לי שיטה מעשית לבדיקת ההתקדמות שלי?

הגדירו את המטרות שלכםבמדויק

כעת, הקדישו זמן מסוים לעבור על הרשימות שלכם, כך שתוכלולבחור שלוש מטרות החשובות לכם ביותר. לאחר מכן, דרגו אותן לפי סדר החשיבות שלהן -מזל טוב! זה עתה סיימתם לבנות "הצהרת כוונות לחיים".

 

 

לאחר שסיימתם, שאלו את עצמכם, "האם אני יכול להפוך זאת למציאות?". חשבו עלדרכים שונות להתגבר על מכשולים אפשריים שמונעים מכם להשיג אתרצונכם.

 

לאחר שסיימתם, שאלו את עצמכם, "האם אני יכול להפוך זאתלמציאות?". חשבו על דרכים שונות להתגבר על מכשולים אפשריים שמונעים מכם להשיג אתרצונכם.

כדי לבדוק את אמיתוּת הרשימה שלכם, נסו לשאול את עצמכם מדייום: "כיצד תורם סדר העדיפויות שלי לכך שעל המצבה שלי ייכתב משהו בעל משמעות?" שאלהזו מסייעת להבדיל בין אלו שנופלים למלכודות בדרך, לבין אלו שלא. במילים אחרות, שאלהזו תסייע לכם לוודא שאתם כנים עם עצמכם ואכן פועלים למען השגת המטרות החשובותלכם.

כל אחד מאתנו ניחן בסדרת כשרונות, מגבלות ונסיבות מסוימות.מטרתנו בחיים היא להבין כיצד באפשרותנו להשתמש ב"מתנות" (וכן באתגרים) שהוענקו לנו,כדי למצות את מירב הפוטנציאל שלנו.

חשבון נפשהוא דרכה של היהדות להשיגמטרה זו. באפשרותנו למצוא דרך שתניע אותנו קדימה ותלהיב אותנו. כעת, זה הזמן המתאיםביותר בשנה לערוך זאת, ולגלות מחדש את העקרונות הבסיסיים והמטרות שבחיים.

עצות מעשיות

הצעה אחרת ליישוםחשבון הנפשהיאליצור "מערכת קנסות". עם זאת, הצעה זו אינה מתאימה לכולם - היא מתאימה רק לאותםאנשים הזקוקים לתמריץ רגשי חזק, כדי לעשות משהו. הרעיון הוא לקבוע "קנסות" כאשראינכם פועלים בהתאם למטרות שהצבתם לעצמכם .

לדוגמה, נניח שאתם רוצים ללמוד כחצי שעה בכל בוקר לפני שאתםמתחילים את היום, ולכן אתם מחליטים לקום מוקדם יותר, אבל זה פשוט לא מצליח לכם!במקרה שכזה, פשוט אמרו לבן הזוג שלכם: "אתן לך 50 ₪ כל פעם שאתעורר מאוחר". חתיכתתמריץ... לא? (אתם יכולים גם להחליט שאם תלמדו במשך חצי שעהנוספתבערב, תוכלו לקבל את כספכם בחזרה).

 

 

יישמו רעיונות אלה בתוכנית שבועית - ולפני שיחלוף זמן רב, תבחינו ב"אני" חדשהמלבלב בתוככם!

 

 שיטה זו מהווה תמריץ משמעותי לאנשים שלא הצליחו להשתנותבדרכים אחרות. אולם, זהו המקום למספר מילות אזהרה: התחייבו לתקופות זמן קצרות בלבדואפשרו לעצמכם תקופות של הסתגלות למצב החדש. כמו כן, כדי שהמחויבות שלכם לא תיחשבכ"נדר" לפי חוקי התורה אמרו את הביטוי "בלי נדר" בזמן ההתחייבות.

התחילו להעלות רעיונות שונים לפתרונות ספציפיים שיעניקו לכםסיפוק רב יותר. יישמו רעיונות אלה בתוכנית שבועית - ולפני שיחלוף זמן רב, תבחינוב"אני" חדש המלבלב בתוככם!